WEBINAR: Personalizirani CT protokoli – BODUJE SE

U utorak, 26.05.2020., s početkom u 8:30 sati (po srednjoeuropskom vremenu) održati će se webinar pod nazivom Personalizirani CT protokoli: kako najbolje pristupiti doziranju kontrasta (“Personalized CT protocols: how to best approach CM dosing”).

Predavač na ovom webinaru biti će prof. Andrea Laghi, redoviti profesor radiologije na talijanskom sveučilištu Sapienza u Rimu, ujedno i voditelj Kliničkog odjela za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju Sveučilišne bolnice Sant’Andrea u Rimu, te dopredsjednik Europskog društva za gastrointestinalnu i abdominalnu radiologiju (ESGAR).

Predviđeno vrijeme trajanja webinara je jedan sat.

Webinar će pokriti sljedeće teme i područja:

  • Faktori koji mogu utjecati na poboljšanje prikaza s kontrastnim sredstvom
  • Kako optimizirati protokole za CT angiografiju
  • Kako optimizirati izvođenje arterijske faze za bolji prikaz hipervaskularnih lezija i parenhimske faze za bolji prikaz hipovaskularnih lezija jetre, a u svrhu bolje detekcije istih.

Prijava je moguća putem linka :https://event.on24.com/eventRegistration/EventLobbyServlet?target=reg20.jsp&referrer=&eventid=2203170&sessionid=1&key=1B24FB94A12A0E5A5F04459FD2B20535&regTag=&sourcepage=register

Navedeni webinar će biti bodovan sukladno Pravilniku o sadržaju, rokovima i postupku provjere stručnosti zdravstvenih radnika iz zdravstvene radiološko-tehnološke djelatnosti sa 4 boda po dostavljenoj evidencijskoj listi od strane organizatora webinara.

Sukladno navedenom nije potrebno podnositi pojedinačne zahtjeve za vrednovanje bodova.

Newsletter

Primajte novosti, obavijesti, pogodnosti za članove ...