Budućnost iza ugla: Novi detektori u radiologiji

Zahvaljujući suradnji znanstvenika iz Los Alamos National Laboratory i Argonne National Laboratory nastao je prototip novog radiološkog detektora koji bi smanjio količinu zračenja potrebnu za nastanak slike te poboljšao rezoluciju radioloških snimaka.

Novi detektor umjesto tehnologije na bazi silikona koristi mineral perovskit koji povećava osjetljivost detektora i do nekoliko stotina puta. Potrebna mu je samo frakcija zračenja koja dolazi s konvencionalnim detektorom kako bi nastala snimka. Također, novi je detektor dosta tanak što omogućuje bolju rezoluciju. 

Prednost perovskita je i to što je bogat teškim elementima kao što su olovo i jod te rendgenske zrake koje bi prošle nedetektirano kod silikonskog detektora su apsorbirane i detektirane kod novog detektora.

Način proizvodnje novih detektora je puno jednostavniji i jeftiniji od standardnih silikonskih detektora, film perovskita se može nanijeti na površinu u obliku sprej otopine. 

Navedeno bi omogućilo relativno brzu i jeftinu zamjenu postojećih detektora s ovim novim visokorezolucijskim detektorima te samim tim bi ga mogli uskoro vidjeti u širokoj dijagnostičkoj upotrebi. 

Znanstveni rad objavljen na ovu temu, a koji upućuje na mogućnost korištenja navedenih detektora u budućnosti možete pronaći na slijedećem linku: https://advances.sciencemag.org/content/6/15/eaay0815.

Domagoj Brkić, bacc.radiol.techn.
Povjerenstvo za edukaciju i stručno usavršavanje 

Izvor :

Imaging technology news: Self-powered X-ray Detector Hopes to Revolutionize Imaging/ April 13, 2020

Link na navedeni članak : https://www.itnonline.com/content/self-powered-x-ray-detector-hopes-revolutionize-imaging

Newsletter

Primajte novosti, obavijesti, pogodnosti za članove ...