EFRS WEBINAR: ZAŠTITA OD ZRAČENJA U RADIOTERAPIJI – IGRT

U četvrtak, 17.09.2020. u 20:00 sati (po srednjoeuropskom vremenu) održati će se webinar u zajedničkoj organizaciji Europske federacije radiograferskih udruženja (EFRS), Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) i „Eurosafe Imaging“ radne grupe Europskog radiološkog društva (ESR) pod nazivom :

Zaštita od zračenja u radioterapiji : slikovno navođena radioterapija (Radiation Protection in Radiotherapy : Image – Guided Radiotherapy).

Predavači na ovom webinaru biti će Eric Sundqvist s Oslo Metropolitan Sveučilišta i Ainars Bajinskis s Latvijskog Sveučilišta

Predviđeno vrijeme trajanja webinara je jedan sat.

Webinar će pokriti slijedeće teme i područja:

  • Prepoznati, demonstrirati i osvijestiti primjenu odgovarajuće tehnike optimizacije doze.
  • Naglasiti ispravnu primjenu slikovnih metoda i tehnika u slikovno navođenoj radioterapiji.
  • Procjena i optimizacija pratećih doza u slikovno navođenoj radioterapiji.

Prijava je moguća putem linka : https://register.gotowebinar.com/register/3059565232902969611

Sukladno Pravilniku o sadržaju, rokovima i postupku provjere stručnosti zdravstvenih radnika iz zdravstvene radiološko – tehnološke djelatnosti webinar neće biti bodovan. 

Newsletter

Primajte novosti, obavijesti, pogodnosti za članove ...