DOPIS MINISTRU ZDRAVSTVA: NEISPLATA POSEBNE NAGRADE ZA RAD SA COVID-19 OBOLJELIMA

Na temelju pritužbi članova zbog neisplate posebne nagrade radnicima u sustavu zdravstva koji obavljaju poslove vezane za pružanje zdravstvene skrbi pacijentima oboljelim od bolesti COVID-19 na temelju odluke donesene na sjednici Vlade RH 7.12.2020., Strukovni razred za zdravstvenu radiološko – tehnološku djelatnost poduzeo je pravne korake za potporu članstvu u ostvarivanju zakonskog prava.

Prvi korak je poslani dopis ministru zdravstva, g. Berošu u kojem Strukovni razred za zdravstvenu radiološko – tehnološku djelatnost Hrvatske komore zdravstvenih radnika kao staleško i strukovno udruženje radioloških tehnologa zahtijeva da se svim radiološkim tehnolozima koji su svoju radiološko – tehnološku djelatnost obavljali u ustrojstvenim jedinicama koje pružaju skrb oboljelima od bolesti COVID-19 isplati posebna nagrada u iznosu od 10% od osnovne plaće radnika sukladno „Odluci o posebnoj nagradi u radnicima u sustavu zdravstva koji obavljaju poslove vezane za pružanje zdravstvene skrbi pacijentima oboljelim od bolesti COVID-19″, sukladno principu jednake činidbe.

Stav Strukovnog razreda za zdravstvenu radiološko – tehnološku djelatnost je da su radiološki tehnolozi od početka pandemije neizostavni dio multidisciplinarnih timova za dijagnosticiranje i liječenje oboljelih od COVID-19 bolesti u stalnom kontaktu sa oboljelima.

Iako zavodi, odjeli te službe za dijagnostiku nisu primarni COVID odjeli, radiološki tehnolozi su primarni i neizostavni članovi svih timova upravo tih odjela. U Hrvatskoj je hospitalizirano preko 3000 bolesnika s COVID-19 infekcijom s težom kliničkom slikom koja zahtijeva svakodnevnu radiološku dijagnostičku obradu i praćenje.  Navedeni povećani opseg posla uslijed COVID-19 pandemije uz redovne radne obaveze podnijelo je manje od 1000 radioloških tehnologa koliko ih je zaposleno na zavodima i odjelima za dijagnostiku u Republici Hrvatskoj.

Stoga, birokratska rješenja kojima se radiološkim tehnolozima nepravedno uskraćuje zarađena i zaslužena nagrada na osnovi izloženosti biološkim agensima u radu krajnje su uvredljiva i neprihvatljiva te podcjenjuju rad i doprinos radioloških tehnologa u suzbijanju COVID-19 pandemije.

U tijeku su i ostali postupci za ostvarivanje navedenog prava o kojima ćemo vas adekvatno obavijestiti.

Newsletter

Primajte novosti, obavijesti, pogodnosti za članove ...