POZIV NA SUDJELOVANJE: Kongres sa međunarodnim sudjelovanjem – Zlatibor

Poštovane kolegice i kolege, 

obaviještavamo Vas da Upravni odbor Udruženja radioloških tehničara i tehničara nuklearne medicine Srbije organizira Kongres sa međunarodni sudjelovanjem na temu: ” 30 godina rada Udruženja kao temelj budućim generacijama”.

Kongres će se održati od 17. do 19. rujna 2021. godine u hotelu “Palisad” u Zlatiboru.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane na sudjelovanje na Kongresu.

Više informacija dostupno u nastavku teksta: