EFRS WEBINARI: RADIOTERAPIJA – BODUJE SE

U organizaciji Europske federacije radiografskih udruženja (EFRS) održati će se serija webinara iz užeg područja radioterapije.

Teme webinara po datumima održavanja su sljedeće:

  • 06.10.2021. – Softverski povezane nezgode u radioterapiji: što možemo naučiti iz njih. („Software-related accidents in radiotherapy: what can we learn from them?“).

  • 20.10.2021. –Mini serija učenja iz incidenata: incident povezan s krivom gustoćom stola u protonskoj terapiji. („Mini-series incident cases: Incident learning in proton therapy in MAASTRO: An incident due to wrong table density.“).

  • 09.11.2021. – Proaktivna analiza rizika u praksi: FMECA. („Proactive risk analysis in practice: Failure Mode and Effects Criticality Analysis (FMECA)“).

  • 02.12.2021. – Radiobiologija hipofrakcionacije. („Radiobiology of hypofractionation“).

  • 14.12.2021. – Organizacija brahiterapijske jedinice: tehnologija, sigurnost i briga za pacijenta. („Organisation of a brachytherapy unit: technology, safety, and patient centered care“).

  • 17.01.2022. – Protonska terapija: teorija i praksa iz perspektive radiološkog tehnologa. („Proton Therapy: theories and practices from a radiographer’s perspective“).

  • 25.01.2022. – On-line adaptivna magnetskom rezonancom navođena radioterapija: uloga radiološkog tehnologa. („Online adaptive MRI guided radiotherapy – changing role of the therapeutic radiographer“).

Svi navedeni webinaru počinju u 20:00 sati po srednjoeuropskom vremenu, te je očekivano trajanje webinara sat vremena.

Prijava na webinare postupno će biti moguća putem linka: https://www.efrs.eu/WEBINARS

Sukladno Pravilniku o sadržaju, rokovima i postupku provjere stručnosti zdravstvenih radnika iz zdravstvene radiološko – tehnološke djelatnosti svaki pojedinačni webinar će biti bodovan s 2 boda.

Newsletter

Primajte novosti, obavijesti, pogodnosti za članove ...