NATJEČAJ ZA AUTORE WEBINARA

Strukovni razred za zdravstvenu radiološko tehnološku djelatnost Hrvatske komore zdravstvenih radnika raspisuje natječaj za dodjelu stipendija članovima SR ZRTD-a za 2022. godinu. 

Natječaj je namijenjen svim članovima SR ZRTD HKZR koji uredno izvršavaju svoje obaveze prema Komori, izuzev članova tijela Komore i Strukovnog razreda.

Sredstva se dodjeljuju u svrhu pripreme webinara u organizaciji SR ZRTD. 

Cilj je potaknuti izradu kvalitetnih webinara u svrhu trajnog usavršavanja radioloških tehnologa. 

Odabrani kandidati bit će honorirani u iznosu od 1000 kn bruto. 

Obveza predavača je pripremiti predavanje na zadanu temu u trajanju od 45 min. 

Kriterij odabira: 

1. Prednost će dobiti prijave za koje se procijeni da donose najveću dobrobit razvoju struke. 

2. Kriteriji procjene su: suvremenost obrađene teme, širina primjene znanja unutar profesije i utemeljenost na dokazima. 

Dodjeljuje se 10 stipendija godišnje, a prema sljedećim područjima: 

 • Radiografija
 • CT 
 • MR 
 • UZV 
 • Dentalna radiologija 
 • Radioterapija 
 • Nuklearna medicina 
 • Informatičke tehnologije u radiološkoj tehnologiji 
 • Kontrasti 
 • Uređaji i oprema 

Iz svakog područja bit će izabrana minimalno jedna tema. U slučaju da neke teme ostanu nepokrivene, mogu se izabrati 2 iz istog područja. 

Prava i obveze trebaju se iskoristiti unutar godine za koju je natječaj proveden. 

U slučaju više sile moguće je, uz dogovor sa tijelima Komore, promijeniti određene termine. 

Rok za prijave: 30.11.2021 

Ispunjenu i cjelovitu dokumentaciju dostavite na : edukacija@zrtd.hkzr.hr.

Za sva dodatna pitanja slobodno se obratite na gore navedenu e-mail adresu.

Prilozi: 

 1. Ispunjeni obrazac prijave.
 2. Predavanje u obliku PowerPoint prezentacije.
 3. Link na download prezentacije ukoliko se ista šalje putem „We transfer“ ili nekog drugog servisa za slanje dokumenata.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju suglasnost SR ZRTD HKZR da može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka, sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

SR ZRTD HKZR zadržava pravo dodijeliti manji broj stipendija od predviđenog.

SR ZRTD HKZR zadržava pravo poništenja natječaja bez obrazloženja.

Obrazac prijave za stipendiju možete preuzeti ispod teksta.


Newsletter

Primajte novosti, obavijesti, pogodnosti za članove ...