POZIV-ČLANOVIMA-STRUKOVNOG-RAZREDA-ZA-ZDRAVSTVENU-RADIOLOŠKO-TEHNOLOŠKU-DJELATNOST