SEDMI WEBINAR U ORGANIZACIJI SR ZRTD-a: Komunikacija- ključ stvaranja kvalitetnih odnosa

Ovim putem Vas pozivamo na sudjelovanje na sedmom webinaru u organizaciji Strukovnog razreda za zdravstvenu radiološko – tehnološku djelatnost koji će se održati u srijedu, 30.03.2022., s početkom u 18h na WebinarJam platformi.

Tema webinara: Komunikacija-ključ stvaranja kvalitetnih odnosa

Poznata izreka kaže kako kvaliteta našeg života ponajviše ovisi o načinu na koji komuniciramo s drugima. Da bismo povećali kvalitetu vlastitog života u svim aspektima, od privatnog do poslovnog važno je učiti kako komunicirati.

Komunikacijske vještine nužne su za izgradnju i održavanje odnosa kako unutar tima tako i prema pacijentima.

Ako je komunikacija unutar tima dobra i kvalitetna to će se pozitivno odraziti i na odnos prema pacijentu. Holistički pristup pacijentu koji podrazumijeva čovjeka kao cjelovito biće (psihičko i tjelesno) trebao bi biti imperativ suvremene medicine.

Za stvaranje dobrog odnosa između pacijenta i zdravstvenog osoblja potrebno je osjetljivo i kompetentno vođenje razgovora što smanjuje rizik od nastanka nesporazuma i problema u komunikaciji.

Kompetentno vođenje razgovora znači biti ljubazan, brižan, empatičan i u stanju slušati pacijenta. Na taj način možemo postići cilj profesionalne komunikacije zdravstvenog osoblja sa pacijentom. To je odnos u kojem će pacijent bez straha i oklijevanja priopćavati svoje potrebe, želje i očekivanja. Vrlo je vrijedno trajno ulagati u usavršavanje komunikacijskih vještina koje u konačnici doprinose boljem izvođenju same pretrage, a time se  i nama pruža osjećaj zadovoljstva te se osnažuje naše samopouzdanje.

​​​​​​​Dobre komunikacijske vještine pružaju mogućnost izravne i otvorene komunikacije, umanjuju strah i zbunjenost kod pacijenta, otklanjaju pogrešno razumijevanje i omogućuju pacijentu da surađuje.

Za usješnu komunikaciju važna je usklađenost verbalnih i neverbalnih poruka kao i aktivno slušanje, a to je sposobnost da točno percipiramo što druga osoba proživljava te da joj ponudimo povratnu informaciju o tome što smo uočili.

Webinar će održati kolegica Sandra Spudić, bacc.radiol.techn., Voditeljica Poliklinike Maja i Krešimir Čavka (Affidea Čavka), Certificirani trener za osobni razvoj TT COACHING® , Mindfulness trener “TT MINDFULNESS™”, Poslovno učilište Experta: MZ-menadžment u zdravstvu, HR- menadžment ljudskih resursa.

Prijave su moguce preko linka: https://event.webinarjam.com/register/56/n1xz1c5r.

Predavanja će biti automatski bodovana od strane SR ZRTD i nije potrebno slati pojedinačne zahtjeve (3 boda).

Na kraju predavanja će se, kroz za to specijalno pripremljenu eFormu popisivati prisutni na predavanju.

Na taj način će se kontrolirati prijavljeni/prisutni/aktivni članovi na predavanju te biti bodovani sukladno predmetnom Pravilniku.

Webinar je honoriran od strane SR ZRTD. 
Više informacija: https://www.zrtd.org/2022/03/natjecaj-za-autore-webinara-2/.

Newsletter

Primajte novosti, obavijesti, pogodnosti za članove ...