NAJAVA: 5. Kongres radiološke tehnologije sa međunarodnim sudjelovanjem

Poštovani,

Zadovoljstvo nam je najaviti 5. Kongres radiološke tehnologije sa međunarodnim sudjelovanjem u organizaciji Strukovnog razreda za radiološko tehnološku djelatnost Hrvatske komore zdravstvenih radnika koji će se održati od 27. – 29. listopada u kongresnom centru hotela Sheraton.

5. Kongres radiološke tehnologije ponuditi će zainteresiranoj stručnoj javnosti bogat stručan program koji će se odvijati kroz tri dana u dvije dvorane, brojne pozvane predavače iz svijeta i regije te interakciju sa predstavnicima industrije na izložbenom dijelu Kongresa.

Posebno bi istaknuli da će se ove godine paralelno sa 5. Kongresom radiološke tehnologije odviti i godišnji sastanak Europske federacije radiografskih udruženja (EFRS) koja okuplja 40 strukovnih i nacionalnih udruženja.

Također kao i do sada i ovaj Kongres će imati svoj humanitarni doprinos u sklopu promicanja društvene odgovornosti radioloških tehnologa unutar zajednice.

Više informacija dostupno na službenoj stranici Kongresa: https://2023.krt.com.hr/.

Newsletter

Primajte novosti, obavijesti, pogodnosti za članove ...