Odobrene i isplaćene novčane pomoći: 2021. godina

SVIBANJ:
Rozalija Hunjed – 1500 kn
Mile Hodak – 1500 kn
Goran Butigan- 1500 kn
Elma Subašić Grozdek – 1500 kn
Iva Vujica Zorić – 1500 kn
Danijela Staroveški – 1500 kn
Valentina Lukić – 1500 kn

LIPANJ:
Dinko Miljković - 1500 kn
Stjepan Perić - 1500 kn
Stanislav Staroveški - 1500 kn
Silvio Ivančić - 1500 kn
Igor Tubin - 5000 kn
Sanda Sarapa - 5000 kn
Matea Mance - 5000 kn
Anita Mehinović - 5000 kn
Marija Anušić - 5000 kn
Dario Marelja - 5000 kn

 

KOLOVOZ:
Solomun Nikola – 1500 kn
Sović Luka – 1500 kn
Marko Valentić – 1500 kn
Goran Puškadija – 1500 kn
Martin Kičinbači – 1500 kn
Ivan Mikac – 1500 kn
Nikola Labo – 1500 kn
Andrijanić Matija – 1500 kn
Čirić Aleksandar – 1500 kn
Goluban Lež Mateja – 1500 kn
Junaković Matea – 1500 kn
Strmečki Anamarija – 1500 kn
Nikola Mesić – 1500 kn

RUJAN:
Danko Vuić - 5000kn
Tomislav Kovačević - 5000kn
Bruno Tonković - 5000kn
Bruno Lončarević - 5000kn
Jadranko Oroz - 5000kn
Valerija Kolić - 5000kn
Valentina Mutavdžija-5000kn
Davor Galeković - 5000kn
Sanja Ivković - 1500kn
Mislav Mesarić - 1500kn
Sanja Trtica - 1500kn

 

STUDENI:
Ćazim Haliti - 5000 kn
Šime Badžoka - 1500 kn
Franka Bočkor - 1500 kn
Jurica Magdić - 1500 kn
Tomislav Poljanac - 1500 kn
Matija Bočkor - 1500 kn
Lana Vodopija - 1500 kn
Tomislava Križanac - 1500 kn
Edita Mraz - 1500 kn
Tatjana Posavec - 1500 kn
Šimun Križanac - 1500 kn
Nenad Vodopija - 1500 kn
Marijan Marić - 1500 kn
Ivana Piščević - 1500 kn
Ana-Marija Beljo - 1500 kn
Anika Belošević - 1500 kn
Jasmina Boos Šaško - 1500 kn
Filip Piščević - 1500 kn
Bojan Višnić - 1500 kn
Lisa Višnić - 1500 kn