Obavijest Povjerenstva za edukaciju i trajno usavršavanje – prvo dvogodišnje razdoblje

Obavještavaju se članovi Strukovnog razreda za zdravstvenu radiološko-tehnološku djelatnost (SR ZRTD) da prvo dvogodišnje razdoblje u svrhu sakupljanja bodova, u postupku trajnog stručnog usavršavanja, završava istekom dvije godine od datuma izdavanja Odobrenja za samostalan rad. Npr. za licencu koja je izdana 11. srpnja 2011.  godine, dvogodišnje razdoblje završava 10. srpnja 2013.  godine. Sukladno članku 6. i članku 9. Pravilnika o sadržaju, rokovima i postupku provjere stručnosti HKZR, zdravstveni radnici djelatnosti koje zastupa i predstavlja HKZR, moraju proći provjeru stručnosti svakih šest godina, radi obnavljanja Odobrenja za samostalan rad, a što se provodi vrednovanjem stručnog usavršavanja putem sustava bodovanja. Stručni prvostupnici zdravstveno radiološko-tehnološke djelatnosti moraju steći 90 bodova tijekom šest godina, odnosno trebali bi svake dvije kalendarske godine steći 30 bodova. Članovi Komore obavezni su prikupljati propisane bodove , a oni koji iz opravdanih razloga to nisu bili u mogućnosti, sukladno članku 9. Stavak 9 Pravilnika o sadržaju, rokovima i postupku provjere stručnosti podnose Povjerenstvu za edukaciju i trajno usavršavanje SR ZRTD obrazloženi zahtjev za donošenje odluke o umanjenju broja bodova. Povjerenstvo je dužno odlučiti o zahtjevu u roku od trideset (30) dana od primitka istog. Mole se članovi SR ZRTD-a, da provjere svoje bodove, koje su stekli stručnim usavršavanjem, u Registru HKZR pomoću svojih korisničkih podataka, kako ne bi morali polagati stručni ispit zbog nedovoljnog broja bodova. Članovi koji nisu zaprimili, koji su izgubili ili žele promijeniti korisniče podatke molimo da svoj zahtjev  za dostavu istog upute na mail adresu ana.drmic@hkzr.hr. Ne moraju se trajno stručno usavršavati članovi Komore kojima je usvojen zahtjev za mirovanje članstva u Komori, u razdoblju dok postoje uvjeti za mirovanje članstva, predviđeni člankom 5. točka 3 Pravilnika o Registru članova Hrvatske komore zdravstvenih radnika.   S poštovanjem, Povjerenstvo za edukaciju i trajno usavršavanje SR ZRTD

Newsletter

Primajte novosti, obavijesti, pogodnosti za članove ...