Procesi obnavljanja odobrenja za samostalan rad (postupak relicenciranja) – Povjerenstvo za staleška pitanja

Poštovane kolegice i kolege, Povjerenstvo za staleška pitanja Hrvatske komore zdravstvenih radnika Strukovnog razreda za zdravstvenu radiološko tehnološku djelatnost  (SR ZRTD) želi obavijestiti, a ujedno i podsjetiti članove SR ZRTD kako sljedeće godine započinju procesi obnavljanja odobrenja za samostalan rad (postupak relicenciranja). Tijekom licencnog razdoblja od šest godina članovi su dužni educirati se, te stoga i sakupljati bodove,  regulirati svoj status u Registru SR ZRTD kao što su promjene osobnih  podataka, promjene poslodavca, aktiviranje članstva, mirovanje članstva itd., te plaćati članarinu. Član koji ostvari pravo na mirovanje članstva zbog nezaposlenosti dužan je jednom godišnje dostaviti  Komori dokaz o okolnostima razloga mirovanja, tj. dokaz o statusu nezaposlene osobe. Dobrovoljni članovi imaju ista prava i obveze kao i obvezni članovi Komore, osim članova koji ispunjavaju uvjete za mirovanje članstva. Mirovanje članstva ostvaruje član koji  je na bolovanju duže od 42 dana, u slučaju služenja vojne obveze, ako je na rodiljnom i/ili roditeljskom dopustu, u slučaju nezaposlenosti te ako postoje drugi opravdani razlozi, što Komora utvrđuje rješenjem. U slučaju mirovanja članovi ne plaćaju članarinu, te se nisu dužni educirati tj. skupljati bodove dok traje vrijeme mirovanja, čime  ostvaruju uvjete za umanjenje  potrebnog broja bodova u dvogodišnjem obračunskom razdoblju i ukupnom  licencnom razdoblju. Naime, iz predmetnog jasno proizlazi ukoliko član posjeduje odobrenje za samostalan rad i upisan je kao član SR ZRTD-a,  te je zaposlen, dužan je sakupljati bodove i plaćati članarinu iako ne radi u struci. Jednako tako, temeljem Odluke donesene na redovnoj sjednici  Skupštine HKZR održanoj 15.11.2014.g. određuje se da visina mjesečne članarine i dalje iznosi 0,8% neto plaće svakog pojedinog člana, a minimalna mjesečna članarina iznosi 40,00kn i plaćaju je oni članovi čiji iznos propisane mjesečne članarine od 0,8% neto plaće prilikom obračuna iznosi manje od 40,00 kn. Temeljem  odluke donesene na redovnoj sjednici  Skupštine HKZR održanoj  28.11.2015.g. određuje se također iznos članarine u visini od 750,00 kn za članove koji su državljani Republike Hrvatske, a zaposleni u inozemstvu. Napominjemo da je član dužan podnijeti zahtjev HKZR-u za obnavljanje odobrenja za samostalan rad (licence) najkasnije tri  mjeseca prije isteka roka od šest godina od ishodovanja  odobrenja za samostalan rad, pri čemu posebno naznačujemo obvezu članu podmiriti obveze u vidu plaćanja zaostale članarine i skupiti potreban broj bodova kako ne bi trebao prolaziti poseban ispit provjere stručnosti. Povjerenstvo za staleška pitanja SR ZRTD aktivno sudjeluje u postupcima reguliranja statusa svakom članu te s tim u vezi redovno šalje  potrebne obavijesti članovima. Kako sljedeće godine započinju postupci obnavljanja odobrenja za samostalan rad, naša je zadaća i želja pomoći svakom članu u definiranju i jasnom utvrđivanju njegovog statusa, te prava i obveza kako ne bi bilo formalno-pravnih  prepreka u provedbi navedenih postupaka. Stoga ukoliko Vaš status nije reguliran na temelju zatečenog stanja, te uočimo nedostatak u registru i potrebnoj dokumentaciji isto će biti naznačeno u samoj obavijesti o nadopuni podataka, pa Vas i ovim putem upućujemo na postupanja sukladno navedenom. Ispred HKZR SR ZRTD srdačno Vas pozdravljam, Krešimir Granec, bacc.rad.techn. Predsjednik Povjerenstva za staleška pitanja, HKZR SR ZRTD

Newsletter

Primajte novosti, obavijesti, pogodnosti za članove ...