Procesi obnavljanja odobrenja za samostalan rad (postupak relicenciranja) – Povjerenstvo za edukaciju i trajno usavršavanje

Poštovane kolegice i kolege,

Povjerenstvo za edukaciju i trajno usavršavanje Hrvatske komore zdravstvenih radnika Strukovnog razreda za zdravstvenu radiološko tehnološku djelatnost  (SR ZRTD) želi obavijestiti, a ujedno i podsjetiti članove SR ZRTD kako sljedeće godine započinju procesi obnavljanja odobrenja za samostalan rad (postupak relicenciranja).

Tijekom licencnog razdoblja od šest godina članovi su dužni educirati se, te stoga i sakupljati bodove. Temeljem  odluke Povjerenstva za edukaciju i trajno usavršavanje SR ZRTD HKZR a u prvom procesu obnavljanja odobrenja za samostalan rad (postupak relicenciranja) promatrat će se samo ukupan broj bodova , dakle njih 90, a ne njihova distribucija po dvogodišnjim obračunskim razdobljima (čl.17. Pravilnika o sadržaju, rokovima i postupku provjere stručnosti, „…u dvije godine licencnog razdoblja prikupiti najmanje 1/3 potrebnih bodova,…“).

Član koji ostvari pravo na mirovanje članstva zbog nezaposlenosti, bolovanja dužeg od 42 dana, služenja vojne obaveze, rodiljnog i/ili roditeljskog dopusta te nekog drugog opravdanog razloga dužan je jednom godišnje dostaviti  Komori dokaz o okolnostima mirovanja, tj. dokaz o statusu nezaposlene osobe. Sukladno Pravilniku o sadržaju, rokovima i postupku provjere stručnosti (čl. 18.) član kojem miruje članstvo nije dužan prikupljati bodove u razdoblju trajanja mirovanja te ostvaruje uvjete za umanjenje potrebnog broja bodova u dvogodišnjem obračunskom razdoblju odnosno ukupnom licencnom razdoblju.

Dobrovoljni članovi imaju ista prava i obveze kao i obvezni članovi Komore.

Naime, iz predmetnog jasno proizlazi ukoliko član posjeduje odobrenje za samostalan rad i upisan je kao član SR ZRTD-a,  te je zaposlen, dužan je sakupljati bodove, te sakupiti potreban broj kako ne bi trebao prolaziti posebnu provjeru stručnosti. Posebna provjera stručnosti podrazumijeva polaganje ispita, čiji sadržaj i način polaganja propisuje Komora posebnim aktom.

Povjerenstvo za edukaciju i trajno usavršavanje SR ZRTD aktivno sudjeluje u organiziranju, utvrđivanju i provođenju svih oblika trajnog stručnog usavršavanja iz svoje djelatnosti te s tim u vezi redovno šalje  potrebne obavijesti članovima.

Kako sljedeće godine započinju postupci obnavljanja odobrenja za samostalan rad, naša je zadaća i želja pomoći svakom članu u definiranju i jasnom utvrđivanju njegovog bodovnog statusa kako ne bi bilo formalno-pravnih  prepreka u provedbi navedenih postupaka. Stoga ukoliko unutar Vašeg bodovnog statusa uočimo nedostatak većeg broja potrebnih bodova, a proces obnavljanja odobrenja nastupa u narednoj 2017. godini, isto će biti naznačeno u samoj obavijesti koju će svaki član primiti osobno ovisno o zatečenom bodovnom stanju kako bi se još u narednim mjesecima popravilo što se popraviti može, pa Vas i ovim putem upućujemo na postupanja sukladno navedenom.

Ispred HKZR SR ZRTD srdačno Vas pozdravljam,

Marijana Jakopović, bacc.rad.techn.
Član Povjerenstva za edukaciju i trajno usavršavanje

Newsletter

Primajte novosti, obavijesti, pogodnosti za članove ...