Upute za obnavljanje Odobrenja za samostalan rad (Licence)

Klasa: 003-08/17-01/01 Ur.broj: 351/01-17-4 Zagreb, 11.01.2017.  

UPUTE ZA OBNAVLJANJE ODOBRENJA ZA SAMOSTALAN RAD (LICENCE)

1. Zdravstveni radnik, član HKZR-a, dužan je podnijeti zahtjev Komori za obnavljanje Odobrenja za samostalan rad (licence) najkasnije 3 (tri) mjeseca prije isteka roka od 6 (šest) godina od dobivanja Odobrenja za samostalan rad (licence).   2. Zdravstvenom radniku, članu HKZR-a, može se obnoviti Odobrenje za samostalan rad (licenca) ako je u razdoblju od 6 (šest) godina, tj. licencnom razdoblju stekao: -magistri sanitarnog inženjerstva, diplomirani sanitarni inženjeri, magistri radiološke tehnologije, magistri medicinsko-laboratorijske dijagnostike 120 bodova, -prvostupnici sanitarnog inženjerstva, prvostupnici radiološke tehnologije, prvostupnici radne terapije, prvostupnici medicinsko-laboratorijske dijagnostike, inženjeri medicinske radiologije, viši radni terapeuti, viši fizikalni terapeuti – smjer radne terapije, inženjeri medicinsko- laboratorijske dijagnostike, prvostupnici medicinsko-laboratorijske dijagnostike i prvostupnici medicinsko-laboratorijske dijagnostike sa završenim tečajem iz citodijagnostike-citotehnologe ili sa završenim tečajem iz transfuzijske medicine 90 bodova, -sanitarni tehničari, zdravstveno-laboratorijski tehničari, zdravstveno-laboratorijski tehničari sa završenim tečajem iz citodijagnostike-citoskrinere i zdravstveno-laboratorijski tehničari sa završenim tečajem iz transfuzijske medicine 60 bodova.   3. Ukoliko su ispunjeni uvjeti za obnavljanje Odobrenja za samostalan rad (licence), što podrazumijeva sakupljen dovoljan broj bodova u postupku trajnog stručnog usavršavanja i podmirene sve financijske obveze prema HKZR, potrebno je popuniti obrazac Zahtjeva za obnavljanje Odobrenja za samostalan rad (licence). Broj bodova i uplatu članarina svaki član može provjeriti putem korisničkih podataka u registru HKZR-a i putem e-maila od Ureda Komore.   4. Uz obrazac Zahtjeva za obnavljanje Odobrenja za samostalan rad (licence), potrebno je priložiti Izjavu o poštivanju etičkih i deontoloških načela, presliku Odobrenja za samostalan rad, kao i Zahtjev za promjenu i nadopunu podataka u registru HKZR-a, ukoliko je došlo do promjene osobnih podataka uz odgovarajuće dokaze.   5. Troškovi postupka obnavljanja Odobrenja za samostalan rad (licence) se ne naplaćuju.   OBRASCI: [link] Zahtjev za obnavljanje Odobrenja za samostalan rad (licence) Izjavu o poštivanju etičkih i deontoloških načela Zahtjev za promjenu i nadopunu podataka u registru HKZR-a   Svu potrebnu dokumentaciju vezano uz obnavljanje Odobrenja za samostalni rad poslati preporučeno na adresu: Hrvatska komora zdravstvenih radnika, 10 000 Zagreb, p.p. 191 ili urudžbirati u Uredu HKZR-a, Zagreb, Ilica 229.

Newsletter

Primajte novosti, obavijesti, pogodnosti za članove ...