Obavijest članovima SR ZRTD-a o uplati članarina za vrijeme ostvarivanja prava na mirovanje članstva

Na temelju članka 76. Zakona o djelatnostima u zdravstvu (NN 87/2009) i članka 21. Statuta Hrvatske komore zdravstvenih radnika, Vijeće Komore na sjednici održanoj dana 15.12.2014. godine donijelo je Pravilnik o registru članova Hrvatske komore zdravstvenih radnika.   Sukladno čl. 16 navedenog Pravilnika član Komore ostvaruje pravo na mirovanje članstva: – ako je na bolovanju duže od 42 dana; – …

Odabir novog člana Povjerenstva za staleška pitanja SR ZRTD HKZR

Poštovani, želimo Vas obavijestiti kako je proveden i zaključen postupak odabira novog člana Povjerenstva za Staleška pitanja Strukovnog razreda za zdravstvenu radiološko-tehnološku djelatnost Hrvatske komore zdravstvenih radnika (u dalnjem tekstu: Povjerenstvo).   Temeljem traženih kompetencija, razgovora te motivacije pristupnika, za novog člana odabrana je Đurđica Harmicar, bacc. radiol. techn.  Članicu je potvrdilo i Vijeće SR ZRTD na svojoj Sjednici.   …

Podsjetnik: Obnavljanje odobrenja za samostalan rad

Poštovane kolegice i kolege,   Podsjećamo Vas da je na mrežnim stranicama SR ZRTD u veljači objavljena uputa o obnavaljanju odobrenja za samostalan rad (licence). Uputu možete pročitati na linku https://www.zrtd.org/2017/02/upute-obnavljanje-odobrenja-samostalan-rad-licence/.   Posebno ističemo kako je Zdravstveni radnik, član HKZR-a, dužan je podnijeti zahtjev Komori za obnavljanje Odobrenja za samostalan rad (licence) najkasnije 3 (tri) mjeseca prije isteka roka od 6 (šest) …

Javni poziv/natječaj za izbor jednog člana u Povjerenstvo za staleška pitanja SR ZRTD HKZR

Poštovani Članovi, Vijeće Strukovnog razreda zdravstvene radiološko-tehnološke djelatnosti, na prijedlog Povjerenstva za staleška pitanja Strukovnog razreda za zdravstvenu radiološko tehnološku djelatnost objavljuje:   Javni poziv/natječaj za izbor jednog člana u Povjerenstvo za staleška pitanja Strukovnog razreda za zdravstvenu radiološko tehnološku djelatnost   Pozivaju se kolegice/kolege motivirane za rad u Stalnom Povjerenstvu za staleška pitanja, da se prijave na ovaj Javni …

Upute za obnavljanje Odobrenja za samostalan rad (Licence)

Klasa: 003-08/17-01/01 Ur.broj: 351/01-17-4 Zagreb, 11.01.2017.   UPUTE ZA OBNAVLJANJE ODOBRENJA ZA SAMOSTALAN RAD (LICENCE) 1. Zdravstveni radnik, član HKZR-a, dužan je podnijeti zahtjev Komori za obnavljanje Odobrenja za samostalan rad (licence) najkasnije 3 (tri) mjeseca prije isteka roka od 6 (šest) godina od dobivanja Odobrenja za samostalan rad (licence).   2. Zdravstvenom radniku, članu HKZR-a, može se obnoviti Odobrenje …

Procesi obnavljanja odobrenja za samostalan rad (postupak relicenciranja) – Povjerenstvo za staleška pitanja

Poštovane kolegice i kolege, Povjerenstvo za staleška pitanja Hrvatske komore zdravstvenih radnika Strukovnog razreda za zdravstvenu radiološko tehnološku djelatnost  (SR ZRTD) želi obavijestiti, a ujedno i podsjetiti članove SR ZRTD kako sljedeće godine započinju procesi obnavljanja odobrenja za samostalan rad (postupak relicenciranja). Tijekom licencnog razdoblja od šest godina članovi su dužni educirati se, te stoga i sakupljati bodove,  regulirati svoj …

POZIV

Sukladno Odluci Vijeća SR ZRTD, sa sjednice Vijeća održane 03.02.2016. g upućuje se POZIV Za prijavu u članstvo stalnog povjerenstva za edukaciju i trajno usavršavanje i povjerenstva za staleška pitanja SR ZRTD. Rok za prijave je 8 radnih dana od dana objave Poziva na sljedeće e-mail adrese: Ako se prijavljujete za povjerenstvo za staleška pitanja: staleska@zrtd.hkzr.hr Ako se prijavljujete za …

Ukratko iz Povjerenstva za staleška pitanja

Povjerenstvo za staleška pitanja obavlja sljedeće poslove: 1. organizira registar članova Komore, 2. daje i obnavlja odobrenja za samostalan rad, 3. predlaže Vijeću Strukovnog razreda oduzimanje odobrenja za samostalan rad, 4. predlaže standarde i normative u praksi, 5. predlaže najniže cijene za pojedine poslove iz djelatnosti članica Komore izvan osnovne mreže zdravstvene djelatnosti, 6. utvrđuje cijene za pojedine poslove iz …

NATJEČAJ ZA ČLANOVE STALNOG POVJERENSTVA ZA STALEŠKA PITANJA I POVJERENSTVA ZA EDUKACIJU I TRAJNO USAVRŠAVANJE

Sukladno zaključcima sa  sjednice Vijeća strukovnog razreda ZRTD održane dana 31.siječnja 2012.g., objavljuje se natječaj za dva člana stalnog povjerenstva za staleška pitanja  i dva člana povjerenstva za edukaciju i trajno usavršavanje. Kandidati za prijavu na natječaj moraju ispunjavati sljedeće uvjete: završen Studij radiološke tehnologije odobrenje za samostalni rad (licenca) minimalno 3 godine radnog iskustva u neposrednom obavljanju zdravstvene radiološko …